Lemvigh-Müller Lagerudvidelse

Vallentin | Haugland har, i samarbejde med Sandkjær A/S, udarbejdet projektforslag og senere udbudsmateriale til Lemvigh-Müllers nye fuldautomatiske lager i Kolding.

Lemvigh-Müller ønsker at udvide deres eksisterende lagerfaciliteter ved Nordager i Kolding med ca. 20.000 m² nyt lager og 2.000 m² administration. Projektet omfatter komplet ny terminalbygning med 24 porte og slusehuse, fuldautomatisk højlager og traditionel lagerbygning. Det fuldautomatiske højlager udføres som clad-rack bygning med samlet højde på ca. 45m. Det øvrige byggeri udføres som betonbygninger med indskudte etagedæk, hvorpå administrationsfaciliteter til 150 personer placeres.

De udvendige arealer omdannes med nyt terminalområde, vejtilslutning og ca. 10.000 m² oplag. Terrænet er bearbejdet således at de nye lagerbygninger kan placeres i samme gulvkote som Lemvigh-Müllers eksisterende faciliteter. Derved sikres optimalt flow og gennemgående gode trafikale forhold.

Tilbage til oversigt
bubble