Multihal

Stensballes nye multihal vil fungere som en forlængelse af den allerede eksisterende hal både i form af funktioner og program, men også som en tilføjelse af nye funktioner og faciliteter. Arkitektfirmaet Vallentin Haugland bistår Horsens Kommune som bygherrerådgiver.

Projektet præsenterer et dispositionsforslag, tegnet af Vallentin Haugland, som de prækvalificerede parter skal forholde sig til. Dispositionsforslaget er Vallentin Hauglands bud på en multihal, som holder den samme høje arkitektoniske kvalitet, tilsvarende andre byggerier i Horsens Kommune.

Arkitektur og brugere
Bygningens arkitektoniske hovedgreb er et stærkt og enkelt formudtryk. Formsproget har tydelige referencer til den eksisterende hal for at indikere en samhørighed, men multihallen står også med et stærkt, selvstændigt udtryk.

Hallen faciliterer en stor multihal med klatrevægge og fleksible multirum til f.eks. events, koncerter, foredrag og diverse sportsaktiviteter. Multihallen skal desuden rumme serveringskøkken med foyer som mellembygning og bindeled. Hallen vil facilitere mange forskellige brugere og derfor er der lagt vægt på en høj kompleksitet med mange programmuligheder under ét tag. 

 

Bruger- og planlægningsmøder
Lokalsamfundet er en vigtig interessent i tilblivelsen af multihallen og opbakningen fra de lokale brugere er et stort succeskriterie. Derfor afholdes der en række involverende brugermøde med kommunal deltagelse forinden dispositionsforslagets endelige form (verdensmål 5 + 16 + 17).

Vores involvering
Vallentin Haugland varetager bygherrerådgivningen i projektet og har desuden udformet det tilhørende dispositionsforslag, samt afholdt brugermøderne. Som rådgiver skal Vallentin Haugland ligeledes facilitere brugerinddragelse løbende i projektudførelsen.

Tilbage til oversigt
bubble