Nagel-Liller Logistikterminal ved Exxit59

Køle- og frysehus på 16.500 m2, i samarbejde med Exxit 59 ved E45

Ved Exxit59 i Vejle har vi ydet arkitektrådgivning i forbindelse med opførelsen af nyt frost- og kølelager samt administration for Nagel-Group – et af Skandinaviens største transport- og speditions- virksomheder inden for distribution af temperaturregulerede
varer.

Projektet omfatter et frostlager på 10.000 m² med en frihøjde på 12 meter. Det opføres som et disponibelt lager, hvor brugerne afleverer, opbevarer og afhenter varerne igen.

Der etableres to cross-dockings på henholdsvis 1.600 m² og 3.000 m², hvor der er i alt 48 disponible ramper. Hver cross-docking skal kunne køles ned til mellem to og fire grader.

Der etableres en reception på stueetagen, bad- og køkkenfaciliteter til chauffører, brugere og medarbejdere.

På første sal opføres 1.500 m² administration og kontor. Derudover etableres omklædningsfaciliter og et tørrerum til brugerne. Tørrerummets funktion er at trække fugt ud af de dragter som anvendes i frysehuset. Der trækkes to kg vand ud pr. dragt. Dette bidrager til at give medarbejderne den mest optimale arbejdsgang.

Konstruktionen og materialerne er specielle grundet bygningens kompleksitet og funktion. Dampspærrerne placeres hele vejen rundt om bygningen, hvilket medfører ekstra krav til opsætning og kvalitet af materialer. Der er ekstra koordinering af de tekniske installationer, eftersom bygningen skal besidde minimale huller i forhold til opsætning af lys m.m. Der etableres gulvvarme under bygningen, for at sikre bygningen mod permafrost.

Projektet forventes færdig 1. marts 2023.

Tilbage til oversigt
bubble