Ny Daginstitution i Engesvang

Værdigrundlaget for Engesvang Børnehuset er trivsel, fællesskab og udvikling. I dette projekt er der lagt vægt på at skabe et hus som understøtter disse tre værdigrundlag ved at tage udgangspunkt i et princip om nærhed i helheden.

Ro og plads til fordybelse
Mange mennesker som har deres dagligdag i daginstitutioner, oplever at hverdagen er præget af et højt lydniveau og en del uro. Dette gør sig især gældende i daginstitutioner, hvor mange børn er samlet på mindre områder. Flere undersøgelser peger i retning af, at uroen i daginstitutionerne medfører stress hos børn såvel som pædagoger og at det generelt har stor indvirkning på deres trivsel.

Udgangspunktet for dette forslag er derfor at skabe en daginstitution med fokus på at minimere støj og uro fra omkringliggende aktiviteter og hvor hver enhed i huset har mulighed for at skabe rum til fordybelse.

Plads til fællesskab
For at understøtte fællesskabet er huset orienteret omkring et stort fællesrum. Alle enheder har ligeværdig adgang til fællesrummet, som er husets omdrejningspunkt, uden gennemgangsrum og flaskehalse.

Fællesrummet giver mulighed for at hele daginstitutionen kan samles. Der er god plads til leg på tværs af enhederne, hvor både store og små børn mødes i et naturligt fællesskab.

Tilbage til oversigt
bubble