Ny musik og naturfaglig fløj for Grejs Friskole

NY MUSISK OG NATURFAGLIG FLØJ FOR GREJS FRISKOLE
For Grejs friskole har vi udviklet en helhedsplan som skal hjælpe skolen med at have en tydelig bygningsmæssig strategi, som kan understøtte og bidrage til skolens udvikling.

Musik- og natur/teknik-lokaler
Grejs Friskoles nye musiske og naturfaglige fløj udspringer netop af denne helheds­plan. Skolen har bevidst valgt at lægge et musiklokale og et naturfagligt lokale i en selvstændig bygning. Den nye fløj har et nyt arkitektonisk udtryk i forhold til konteksten, men refererer tydeligt til den eksisterende skole, blandt andet ved sin taghældning.

Den nye fløj er tænkt som en kile der både skærer sig ned i jorden, men som også stræber mod himlen. Bygningen skal være en kobling mellem det musiske, jord­bundne menneske og det udviklende, naturvidenskabelige menneske.

Plads til leg og lys
Bygningens kileform åbner dels op mod lyset og giver desuden adgang til den skrånende tagflade. Skolen får herved både nye lokaler med højt til loftet, samt et helt nyt udeareal til leg og ophold året rundt.

 

Tilbage til oversigt
bubble