P-hus i Nordhavn

By & Havn ønsker at udvikle et P-hus, der både forsyner området med parkeringspladser og samtidig bidrager positivt til de nære omgivelser. Bygværket skal støtte By & Havns ambition om at skabe bæredygtig byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet. I dette konkurrenceforslag ophænges udtjente møllevinger udenpå råhuset og vingerne får derved nyt liv.

Opgaven
Opgaven består i at udarbejde et forslag til udformning af facader, kantzone og ekstern belysning for P-hus 3.02. P-huset skal rumme ca. 350 biler og ca. 260 m2 udadvendt funktion i stueetagen mod øst. Råhuset og husets indre dele projekteres principielt af By & Havn og det er en forudsætning for opgaven, at facaderne og forslagets øvrige dele tilpasses til råhuset.

Upcycling
Når udtjente vindmøller skal bortskaffes, opstår der en række miljømæssige problemer, idet vindmøllerne ikke kan genanvendes og derfor skal brændes eller deponeres. Vingens skulpturelle form bidrager til husets æstetiske udtryk og imødekommer samtidig kravene til en åben facade, der sikrer naturlig ventilation i p-huset.

Vindmøller er en del af en bæredygtig energifremstilling (hvis man kigger isoleret på møllens aktive levetid) og tillægges stor værdi som et positivt bidrag til at løse klimakrisen. Vindmøllerne er derfor ladet med en positiv fortælling om at gøre noget godt for klimaet - en fortælling som kan leve videre på p-husets facade.

Ligeledes bidrager det til den gode fortælling at tage de kasserede møllevinger, et affaldsprodukt, og bruge disse som facadebeklædning og genanvende et produkt, der ellers vil have kostet energi at afskaffe. Materialet upcycles materialet og får en merværdi, der mindsker produktets miljømæssige fodspor. (lidt en gentagelse måske)

Facade
P-husets råhus bygges i indfarvet beton i en rødbrun farve, som relaterer sig til konteksten. De lange, hvide møllevinger monteres med en afstand til hinanden på 7,5 m svarende til afstanden mellem søjlerne i den bærende konstruktion.

Gentagelsen i placeringen af de lange vinger, er med til at dele facaden op, samtidig med at den giver facaden et roligt udtryk. Imellem de lange vinger, monteres kortere vinger, der vinkles i forhold til hinanden og giver facaden et varierende udtryk indenfor den stringente, rolige form.

Tilbage til oversigt
bubble