Bofællesskabet Strømmen - PH Park

Projektet Strømmen på byggefelt 2 i PH Park omfatter opførelse af 70 lejligheder i varierende størrelser i Hørsholm. Her findes lejligheder og rækkehuse til både enlige, par og børnefamilier. Der bliver desuden bygget en p-kælder og fællesrum med gæsteværelser i Hørsholm.  

Nyt attraktivt boligområde i Hørsholm
Projektet tager udgangspunkt i Kommunens vision om at ”PH Park skal være et nyt attraktivt boligområde i Hørsholm præget af nytænkning, variation og med en unik identitet - med Øresund og natur i forhaven og København lige om hjørnet”.
Byggefelt 02 er 1 af 4 boligklynger og er placeret i det nordøstlige hjørne af en rekreativ park og har direkte adgang til de offentlige grønne arealer, der omringer den.

Materialevalg
Det sammenbindende element mellem de seks bygningskroppe, består i bygningernes base af lys tegl, samt i en afstemt farveskala mellem de resterende materialevalg. Der skabes en samhørighed i bygningernes materialitet, imens at deres udformning og karakter varierer, så boligområdet får en spændende identitet.

Boligø med varierende boligtyper
Byggefeltets seks bygninger er udformet ud fra de præmisser og forhold, der gør sig gældende for deres placering i byggefeltet. Det resulterer i en boligø, der tilbyder varierende boligtyper med tilpassede løsninger og forskellige greb. Alle boligerne er udformet således, at de skaber en tæt kontakt til de omkringliggende grønne
arealer. Der er sat fokus på lyse opholdsrum og åbne planløsninger. Boligtypernes forskellighed giver området et blandet fællesskab, med et centralt samlingspunkt i byggefeltets indre gårdrum.

Fællesrum og rekreative områder
Foruden klyngens 70 boliger er der i Punkthuset, i husets stueetage, gjort plads til fællesaktiviteter i form af et stort fællesrum med dertilhørende køkken samt to gæsteværelser til evt. besøgende.
Gårdrummets arealer skal lægge op til udendørsophold med indbydende uderum, hvor beboerne kan bruge arealet som en forlængelse af boligen. Det indre gårdrum skal være springbræt til den omkringliggende park, der byder på stiarealer, sø og rekreative områder.

Tilbage til oversigt
bubble