Plejecenter Gelsted

For Middelfart Kommune, varetager Vallentin Haugland totalrådgivning for opførelsen af tilbygning til plejehjemmet i Gelsted, sydøst for Middelfart. Gelsted Plejecenter omfatter pleje- og tryghedsboliger samt demensafdeling.

Det arkitektoniske udtryk tager afsæt i samvær og fællesskab, og tilbygningen vil deraf danne rammen for en mere hjemlig hverdag, for både beboere og personale.

Pleje tilegnet demensramte
Demensramte har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen. For at imødekomme Gelsted Plejecenters mål om et trygt, stimulerende og vedligeholdende miljø, og at pårørende føler sig velkomne og fortsat som en aktiv del af beboerens liv, har vi i fællesrummet fokus på hjemliggørelse, genkendelighed og social aktivitet.

”Socialt samvær med andre har en positiv effekt på, hvordan mennesker med en demenssygdom lever med sygdommen.”
Kilde: Alzheimerforeningen

Tilbygning til eksisterende
Eksisterende bygning blev indviet i 1967. Tilbygningen, som vil blive bygget i samme udtryk som resten af plejecenteret, kommer til at rumme et køkken, og en mindre spisestue. Her vil være plads til 14 ud af de 39 beboere.

Vores involvering
Ved denne arkitektrådgivning, skal den gode arkitektoniske helhedsoplevelse bibeholdes også ved plejecentrets tilføjelse. For at sikre de bedste omgivelser for stedets beboere, står vi desuden for en række involverende brugermøder på plejecentret.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitektrådgivning inkl. miljøkoordinering, projekteringsledelse samt byggeledelse og fagtilsyn

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Middelfart Kommune

STØRRELSE
61 m²

OPFØRELSE
07.08.2018 – 01.02.2019