Plejecenter Stævnhøj

For Fredericia Kommune, varetager Vallentin Haugland totalrådgivningen for opførelse af 22 almene plejeboliger med fællesrum, på plejecenter Stævnhøj. Projektet omfatter desuden ombygning og optimering af de eksisterende køkkenfaciliteter. Plejeboligerne tilegnes specielt demensramte.

Tilbygning til eksisterende
De 22 almene plejeboliger samt fællesrum skal opføres som tilbygning til det eksisterende plejecenters øst- og vestfløj. Ejendomsafdelingen har skitseret en planløsningen for boligerne. Denne planløsning inddrages i processen ved overordnet disponering af tilbygningerne.

Plejeboliger tilegnet demensramte
Demensramte har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen. For at imødekomme dette, har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, også af egen lejlighed.

Det samme gør sig gældende for fællesrummet: fokus på hjemlighed og social aktivitet.

”Socialt samvær med andre har en positiv effekt på, hvordan mennesker med en demenssygdom lever med sygdommen."

Kilde: Alzheimerforeningen

Vores involvering
Ved denne totalrådgivning, skal den gode arkitektoniske helhedsoplevelse bibeholdes også ved plejecentrets tilføjelse. For at sikre de bedste omgivelser for stedets beboere, står vi desuden for en række involverende brugermøder på plejecentret.

Totalrådgivningen indeholder alle faser inkl. varetagelse af workshops, IKT ­ledelse, miljøkoordinering, projekteringsledelse samt byggeledelse og ­fagtilsyn.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt - Totalrådgiver
Projektering, byggeledelse og fagtilsyn

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Fredericia Kommune - Ejendomsafdelingen

STØRRELSE
ca. 1.600 m²

OPFØRELSE
01.08.2018 - 01.04.2020

ENERGIKLASSE
BR 2015