Plejecenter Stævnhøj

For Fredericia Kommune varetager Vallentin Haugland totalrådgivningen for opførelse af 22 almene plejeboliger med fællesrum på plejecenter Stævnhøj. Projektet omfatter desuden ombygning og optimering af de eksisterende køkkenfaciliteter. Plejeboligerne tilegnes specielt demensramte.

Tilbygning til eksisterende
De 22 almene plejeboliger, fællesrum, samt udvidelse af produktionskøkkenet skal opføres som tilbygning til det eksisterende plejecenters øst- og vestfløj. Ejendomsafdelingen har skitseret en planløsningen for boligerne, som inddrages i processen ved overordnet disponering af tilbygningerne, med fokus på en åben og overskuelig planløsning, der skaber overblik og tryghed.

Plejeboliger tilegnet demensramte
Mennesker med demens har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen. For at imødekomme dette, har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, også af egen lejlighed. Her indtænkes også diversitet, idet der tilsigtes ligestilling for alle, uden favorisering af specifikke grupper. Det samme gør sig gældende for fællesrummene.

Hvert fællesrum er inddelt i synlige zoner, med farve i gulvet, hvorved genkendelighed og social aktivitet bringes i spil. Vi har stort fokus på uhindret adgang og øget tilgængelighed for brugerne, uanset alder samt mobilitets- eller funktionsnedsættelse.

Vores involvering
Ved denne totalrådgivning, skal den gode arkitektoniske helhedsoplevelse bibeholdes også ved plejecentrets tilføjelse. Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder, i form af integreret planlægning og designproces, samt involverende brugermøder med kommunal deltagelse.

Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase, er der taget stilling til et bæredygtigt energikoncept, blandt andet via udnyttelse af dagslys, samt stort fokus på minimal drift og vedligehold.

Totalrådgivningen indeholder alle faser inkl. varetagelse af workshops, IKT ­ledelse, miljøkoordinering, projekteringsledelse samt byggeledelse og ­fagtilsyn.

Tilbage til oversigt
bubble