Politistation

Konkurrenceforslag til opførelse af ny lokal politistation i Silkeborg. Bygningen opføres på et ca. 4000 m2 grundareal med ca. 1400 m2 bygning samt ca. 760 m2 kælder.

Den arkitektoniske vision for vores bud på Ny Politistation Silkeborg tager afsæt i at skabe et byggeri som sammenfører Politiets ønske om, at møde borgerne i øjenhøjde med et optimeret og effektivt kon­torhus. Det er vores intention at skabe en bygning med et formsprog, der er let aflæselig og samtidig understøtter et komplekst organisato­risk- og arbejdsmæssigt flow.

Arkitekturen skal udvise åbenhed og imødekommenhed for borgeren i dennes møde med Midt- og Vestjyllands Politi, men samtidig afspejle politiets autoritære myndighed.

Politistationen udformes af enkle former med genkendelige mate­rialer i en menneskelig skala. Byggeriet skal afbalancere de interne funktioner og skabe en effektiv arbejdsplads med gode og tilpassede forhold for de ansatte. Politistationen skal derudover opfylde Byg­ningsstyrelsens ønske om et fleksibelt byggeri, som kan indtage andre eller ændrede funktioner.

Midt- og Vestjyllands nye politistation opføres i rødbrune tegl, med vinduer, døre og inddækninger i aluminium og rustfri stål. Vinduerne går til underkanten af det nedhængte loft og giver dagslys til alle rum, hvor dette er ønsket.

Vinduerne er trukket tilbage i facaden og falsen omkring mures lige­ledes i rødbrune teglsten. De tilbagetrukne vinduer fremhæver byg­ningens enkle form.

Tilbage til oversigt
bubble