RAB afd. 1 & 2

For Randers Arbejdernes Byggeforening har Stokvad A/S og Arkitektfirmaet Vallentin Haugland vundet opgaven vedr. realisering af helhedsplanen for renoveringen af afdeling 1 og nyetablering af afdeling 2.

Opgaven
Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 (RAB) består af én afdeling med 6 afsnit, opført fra 1905 til 2007 og består af 153 boliger i varierende byggeri. RAB ønsker at fremtidssikre afdelingen ved genopretning, ombygning og etablering af tilgængelighed i kombination med standard-forbedringer og nybyggeri.

Renoveringssag – Afdeling 1:
- Renovering af altanfacader
- Nye altaner
- Nye elevatorer
- Nedlæggelse af bagtrapper og brandsikring af fortrapper
- Udskiftning og renovering af tage
- Udskiftning af renovering vinduer
- Renovering af badeværelser
- Renovering af køkkener
- Renovering af vand-, varme- og afløbsinstallationer
- Etablering af balanceret ventilation
- Diverse miljøsaneringsarbejder
- Ombygning af boliger
- Etablering af tilgængelighedsboliger
- Nedlæggelse af en række af 1-værelses boliger
- Udbedringer i kælder samt etablering af vaskeri
- Renovering/opgradering af friarealer

Nybyggerisag – Afdeling 2:
Etablering af nye tagboliger:
Totalrådgivningen indeholder overordnet set; verificering af eksisterende projektgrundlag, projektforslag/myndighedsprojekt, projektering af udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Ligeledes er totalrådgiver ansvarlig for projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning, IKT-ledelse og arbejdsmiljøkoordinering (P+B), samt diverse deltagelse/input i forhold til beboerinddragelse og genhusning.

Vallentin Haugland varetager alle arkitektdiscipliner ved renoveringen, ombygningen og nybygningen af beboelse. Desuden har Vallentin Haugland projekteringsledelsen, fagtilsyn samt ansvar for landskab.

Tilbage til oversigt
bubble