RAB afd. 1 & 2

For Randers Arbejdernes Byggeforening har Stokvad A/S og Arkitektfirmaet Vallentin Haugland vundet opgaven vedr. realisering af helhedsplanen for renoveringen af afdeling 1 og nyetablering af afdeling 2.

Opgaven
Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 (RAB) består af én afdeling med 6 afsnit, opført fra 1905 til 2007 og består af 153 boliger i varierende byggeri. RAB ønsker at fremtidssikre afdelingen ved genopretning, ombygning og etablering af tilgængelighed i kombination med standard-forbedringer og nybyggeri.
Renoveringssag – Afdeling 1:
- Renovering af altanfacader
- Nye altaner
- Nye elevatorer
- Nedlæggelse af bagtrapper og brandsikring af fortrapper
- Udskiftning og renovering af tage
- Udskiftning af renovering vinduer
- Renovering af badeværelser
- Renovering af køkkener
- Renovering af vand-, varme- og afløbsinstallationer
- Etablering af balanceret ventilation
- Diverse miljøsaneringsarbejder
- Ombygning af boliger
- Etablering af tilgængelighedsboliger
- Nedlæggelse af en række af 1-værelses boliger
- Udbedringer i kælder samt etablering af vaskeri
- Renovering/opgradering af friarealer

Nybyggerisag – Afdeling 2:
Etablering af nye tagboliger:
Totalrådgivningen indeholder overordnet set; verificering af eksisterende projektgrundlag, projektforslag/myndighedsprojekt, projektering af udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Ligeledes er totalrådgiver ansvarlig for projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning, IKT-ledelse og arbejdsmiljøkoordinering (P+B), samt diverse deltagelse/input i forhold til beboerinddragelse og genhusning.

Vallentin Haugland varetager alle arkitektdiscipliner ved renoveringen, ombygningen og nybygningen af beboelse. Desuden har Vallentin Haugland projekteringsledelsen, fagtilsyn samt ansvar for landskab.