Resilience House

Uddannelses- og innovationscenter i vejle

Nyt innovativt og fremtidsorienteret kontorhus med fokus på undervisning og vidensdeling, indeholdende undervisningslokaler, forskningslokaler, mødelokaler, fællesarealer og kontorfaciliteter. Med plads til 150 vidensmedarbejdere er huset et nationalt og internationalt innovations- og uddannelsescenter inden for resiliens.

Fremtidens resiliente byløsninger
Foreningen Resilience Lab Denmark, der har til huse i Resilience House, er et Quattro Helix samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, myndigheder og brugere. Resilience Lab Denmark arbejder på at udbrede viden, netværk, projekter og uddannelse indenfor fremtidens resiliente byløsninger, hvad angår klima, vand, energi og data. VIA University College står bag verdens første resiliensefteruddannelse, som er ét af omdrejningspunkterne i Resilience House.

Moderne lærings- og forskningsmiljø
Uddannelses- og innovationscenterets kerneområde er dannelse af inspirerende og moderne læringsmiljøer med fokus på den gode undervisning og forskning. Derfor understøtter planløsningens rummelighed fleksible undervisnings- og læringsmetodikker, ligesom fællesarealer og ankomstmiljø er prioriteret højt af hensyn til møde- og relationsdannelse på tværs i huset.

Innovativ tagterrasse
Fra hver etage er der adgang til husets innovative tagterrasse; et inspirerende uderum, der åbner sig op mod omgivelserne og som opfordrer til sund aktivitet og bevægelse som en naturlig del af hverdagen. Tagterrassen er et fælles friareal, som giver mulighed for at mødes, inspirere og engagere husets brugere til at tage aktiv del i et lærings- og uddannelsesfællesskab.

Taget er beklædt med sedum, som kan optage i gennemsnit 50% af regnvand og anden nedbør, så kloakken aflastes. Det overskydende regnvand ledes til et bassin placeret på toppen af den brede udendørs trappe.

Det første hus af sin slags
Resilience House er det første hus af sin slags i verden. ”100 Resilient Cities” er et initiativ støttet af Rockefeller Foundation, som skal bidrage til at verdens byer bliver mere modstandsdygtige i fremtiden. VIA står bag Resilience Academy, der udbyder uddannelser, workshops og konferencer, som med fokus på bl.a. byplanlægning, klimatilpasning og bygningsrenovering skal bidrage til at fremtidssikre vores byer.

Tilbage til oversigt
bubble