Rønde Handelsgymnasium

Det nye MULTIHUS for Rønde Handelsgymnasium indeholder klasselokaler og fitnessrum, og sam-menbygningen med de eksisterende bygninger danner et nyt kantine og forsamlingslokale.


Den nye bygning smelter sammen med den ældre bygningsmasse, så man får en symbiotisk oplevel-se af det nye funktionelle byggeri og at mosfæren i den gamle del af centret.


I byggeriet er der arbejdet meget med farvevalget, ligesom alle rum har haft stor bevågenhed med hensyn til akustik.


I et projekt med mange forskellige funktioner på samme tid, som undervisning, sport og færdsel på fællesarealer er det vigtigt at akustikken et tænkt ind fra starten. Der er i projektet arbejdet med akustik-dæmpende materialer i alle områder. Nogle steder i neutrale farver, og andre steder er de akustiske materiale indarbejdet i farvespille.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Totalentreprise

BYGHERRE
Rønde Handelsgymnasium

STØRRELSE
1000 m²

OPFØRELSE
01.06.2011 - 01.08.2012

ENERGIKLASSE
LEK 2015