Seniorboliger Bellinge Fælled

For Arbejdernes Boligforening i Odense opføres Seniorboligselskabet Bellinge Fælled indeholdende 36 boliger samt fælleshus. Byggeriet indeholder tre boligtyper i varierende størrelse samt fælleshus på ca. 188 m². I alt ca. 3133 m² brutto, herudover skure og cykelparkering samt etablering af udearealer. 

Ny Bæredygtig udstykning 
Bellinge Fælled er den første bæredygtige udstykning i Odense Kommune.  Det betyder at der under hele opbygningen af området, bliver passet lidt bedre på naturen og tænkt mere over det liv, der skal leves i kvarteret. 
Seniorbofællesskabet Bellinge Fælled rummer 36 boliger og et fælleshus. Bygningernes placering på grunden er organiseret som mindre stænger, med udeopholdsarealer mod henholdsvis øst og vest.

Lille landsby af sammensatte huse
Bebyggelsen kobler sig på et centralt gaderum, som strækker sig fra syd til nord på grunden. Denne gade bliver en rygrad og et bindeled, som kobler alle boliger og fællesfunktioner sammen gennem uderummet; Fællesskabets akse.
Samtidig med at bebyggelsesstrukturen indrammer gaden, skaber de korte bolig- stænger også en række åbninger og kig på tværs af bebyggelsen. 

Der er lagt stort fokus på, at stængerne opbrydes med både frem- og tilbagerykninger, tilpasninger i forhold til landskabets koter samt små nicher og gårdrum, hvor der skabes opholdsmuligheder og indgangszoner. Herved nedskaleres bebyggelsen til en lille landsby af sammensatte huse.
Dette forstærkes yderligere gennem tagets udformning som et ensidigt sadeltag, der sænker sig mod gaderummet og rejser sig markant mod Fælleden og de store vidder.

Bebyggelsen som en entegreret del af landskabet
Helt grundlæggende tænkes bebyggelsen som en integreret del af det store landskab, hvilket har haft indflydelse på bearbejdning af facader, uderum og beplantning.
Facaderne beklædes med naturskifer som hovedmateriale, samt en lodret træbeklædning i kebony i forbindelse med nicher og facadepartier. Dette vil give en rolig, men markant bebyggelse placeret i et grønt og vildt landskab.
Vand, klimasikring og håndtering af regnvand er et meget vigtigt parameter i forbindelse med Bellinge Fælled, hvorfor det også er af stor betydning, at der indtænkes principper for regnvandshåndtering i forbindelse med tilbuddet.

Visualisering: RUM A/S

Tilbage til oversigt
bubble