Skanderborg Kirkecenter

Vores forslag til det nye Kirkecenter i Skanderborg er ikke alene formgivet ud fra nogle arkitektoniske og funktionsmæssige overvejelser, men i allerhøjeste grad også ud fra ønsket om at skabe nogle stemningsfulde rammer. Kirkecenteret rummer kontorer, personalerum, undervisning og forsamlingsrum.

 

Kirkecenter med arkitektoniske detaljer
Vi har forsøgt igennem hele designprocessen at bygge et enkelt og stilfærdigt, men dog kraftfuldt hus, med en raffineret detaljebearbejdning lige fra bygningsdetaljer til inventar, lamper og indre haveanlæg. Facadens stringente rammer er søgt understreget af indsnit, nicher og en utraditionel tagform, som medvirker til at fremhæve teglfacadens stoflighed og til at skabe et varieret og kraftfuldt arkitektonisk udtryk. Det er tilstræbt i et moderne og globalt arkitektursprog at brugere og forbipasserende vil opfatte bygningen som båret af tyngde og værdighed.  

 

Materialevalg
Materialemæssigt defineres huset af de røde teglfacader og det mørkegrå zinktag. Indvendigt fremstår husets overflader af henholdsvis hvidmalede vægge og lofter, samt gulve af lyse, brede træplanker. Den indvendige oplevelse af huset er lys og varme. Dette opnås, ikke mindst, gennem husets atrium, der med åbninger i de lyse overflader, er med til at gennemlyse alle afsnit af huset.

 

Oase for gæster og personale
Funktionerne er disponeret omkring et atrium, der fungerer som oase for såvel gæster som personale. Der er i planløsningen lagt vægt på en logistik som på en enkel måde giver mulighed for at adskille bygningens hovedfunktioner – undervisning og møder – med den daglige drift og administration. I det hele taget kan der qua planløsningen foregå meget forskellige aktiviteter i huset uden at disse lægger mærke til hinanden.

 

Bygningsformen, med et atrium, giver ligeledes mulighed for at alle afsnit af huset kan gennemlyses fra 2 sider.

De 3 sale/undervisningslokaler er udformet så de kan fungere uafhængigt af hinanden, men kan også slås sammen til en stor sal, med plads til ca. 250 mennesker.

Tilbage til oversigt
bubble