Socialpsykiatrisk bosted - Midgårdhus

Ombygningen af den sociale institution Midgårdhus for domfældte udviklingshæmmede, indeholder 16 boliger samt kontormiljø, træningskøkkener, konference og møderum for Region Syddanmarks personale. Midgårdhus omdannes til et imødekommende og tidssvarende byggeri med mere friplads, samt øget tilgængelighed for brugerne, uanset alder og mobilitets- eller funktionsnedsættelse (verdensmål 11).

 

Bedre og mere moderne rammer
Flytningen af socialcentret i Ribe fra Bøge Allé 16 til Midgårdhus er sket for at kunne tilbyde beboerne bedre og mere moderne, fysiske rammer. Ejendommen var ikke hensigtsmæssigt indrettet til målgruppen: beboerne har udtalte personlighedsmæssige udfordringer og flere er aggressive og udadreagerende. Der har derfor været behov for større, mere tidssvarende boliger, meget mere friplads, samt en åben og overskuelig planløsning, som skaber overblik og tryghed (verdensmål 16).

De gamle værelser er nu erstattet med lejligheder med eget køkken og bad, samt egen indgang. Her indtænkes også diversitet idet der tilsigtes ligestilling for alle, uden favorisering af specifikke grupper (verdensmål 5). De forbedrede fysiske rammer giver i højere grad beboerne mulighed for at få en hverdag, der ligner livet uden for centret – og dermed også mere glæde og kvalitet i hverdagen.

 

Rum og hensyntagen til målgruppen
Ejendommen på Kastanie Allé 16, som ligger 2-300 meter fra den nuværende institution og indenfor den tidligere Ribelund, er derfor blevet ombygget og beboerne vil således kunne blive i deres vante omgivelser.

Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder i form af integreret planlægning og designproces, samt involverende brugermøder med kommunal deltagelse (verdensmål 16 + 17). Placeringen indenfor området er anbefalet af kommunen, idet man i området allerede er vant til beboerne. Indretningen er afstemt efter beboernes lave tolerancetærskel og også for at give optimale ”flugtmuligheder” for personalet i tilfælde af en farlig situation. Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase, er der taget stilling til et bæredygtigt energikoncept, blandt andet via udnyttelse af dagslys, samt stort fokus på minimal drift og vedligehold (verdensmål 7).

Tilbage til oversigt
bubble