Socialpsykiatrisk bosted - Midgårdhus

Den sociale institution Midgårdhus, for domsfældte udviklingshæmmede, har til huse i en ældre ejendom i det tidligere Ribelund. Ombygningen af Midgårdhus, socialpsykiatrisk bosted, indeholder 16 boliger samt kontormiljø, træningskøkkener, konference og møderum for Region Syddanmarks personale. Midgårdhus omdannes til et imødekommende og tidssvarende byggeri med mere friplads.

Bedre og mere moderne rammer
Region Syddanmark har siden 2009 været i gang med en omfattende modernisering af regionens sociale bosteder. Således er Midgårdhus et af de steder der har fået et stort løft. Flytningen af socialcentret i Ribe fra Bøge Allé 16 til Midgårdhus er sket for at kunne tilbyde beboerne bedre og mere moderne fysiske rammer.

Ejendommen var ikke hensigtsmæssigt indrettet til målgruppen: beboerne har udtalte personlighedsmæssige problemer og de er aggressive og udadreagerende. Der har derfor været behov for større, mere tidssvarende boliger og meget mere friplads mv.

De gamle værelser er nu erstattet af lejligheder med eget køkken og bad samt egen indgang. De forbedrede fysiske rammer giver i højere grad beboerne mulighed for at få en hverdag, der ligner livet uden for centret – og dermed også mere glæde og kvalitet i hverdagen.

Rum og hensyntagen til målgruppen
Ejendommen på Kastanie Allé 16, som ligger 2-300 meter fra den nuværende institution og indenfor det tidligere Ribelund, er derfor blevet ombygget. Beboerne vil således kunne blive i deres vante omgivelser.

Placeringen indenfor området er anbefalet af kommunen, idet man i området er vant til beboerne. Indretningen er afstemt efter beboernes lave tolerancetærskel og også at give gode ”flugtmuligheder” for personalet i tilfælde af en voldelig situation.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt / byggeledelse / Budgetstyring

ENTREPRISE
Fagentreprise

STØRRELSE
250 m²

BYGHERRE
Region Syddanmark

ÅR
01.09.2013 - 01.06.2014