Sønderborg Sygehus

Ombygning og renovering: Sønderborg Sygehus afsnit 43, Region Syddanmark

Nyt og forbedret afsnit til hæmatologi og smertebehandling
I samarbejde med Oluf Jørgensen A/S - Rådgivende Ingeniørfirma, forestår vi projekteringen vedrørende ombygningen af afsnit 43, på Sønderborg Sygehus for Region Syddanmark.

Afsnit 43 indeholder i dag medicinske ambulatorier, men skal i fremtiden indeholde to afsnit, som kommer til at huse hhv. blodsygdomme (hæmatologisk afsnit) og det palliative Team (Smertebehandling). I forbindelse med etablering af de to nye afsnit er der gennemført en gennemgribende renovering af alle invendige overflader, samt en retænkning og omstukturering af planløsningerne.

Alle gulve og lofter er udskiftet, alle overflader er malerbehandlet og der er installeret nyt ventilationssystem. Bygningerne er i forbindelse med renoveringen også efterisoleret.

Den nye indretning er udarbejdet med stor fokus på en åben og imødekommende planløsning. Der er taget særlig hensyn til nye arbejdsgange i forbindelse med f.eks. kemobehandling, der med de nye arbejdsgange, kræver helt specielle privatzoner.

Brugerinvolvering
Med udgangspunkt i at optimere og retænke de to nye afdelinger har en dybdegående og omfattende brugerindragelse fundet sted, hvor fremtidige brugere; Sygeplejesker, læger samt teknisk personale, har deltaget.

Sygehuset i drift
Projektet er planlagt, koordineret og gennemført under hensyntagen til at de omkringliggende afsnit på Sønderborg Sygehus er i drift.
Den igangværende drift af bygningen har samtidig skullet fungere helt optimalt.

Tilbage til oversigt
bubble