Søndermarkskolen

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S varetager totalrådgivningen for Vejle Kommune i forbindelse med udvidelse af det eksisterende indskolingsafsnit på Søndermarksskolen i Vejle. Projektet indebærer blandt andet nye klasselokaler, nye gruppearbejdszoner, forberedelseslokaler til personalet, samt forbedret aktivering af eksisterende gangarealer.

Eksisterende byggeri
Førskolen, dele af af SFOén og 0. årgang på Søndermarksskolen holder idag til i ældre pavillioner, som fjernes. Lokalerne i pavillionerne erstattes ved tilbygning og ombygning af Søndermarksskolen. Det ekisterende indskolingsafsnit er opført i 2001 og består af en fritliggende bygning til skolen. Der er anvendt cedertræbeklæding i byggeriet som på den måde er med til at forene skolen med omgivelserne, da skolen er beliggende i naturskønne omgivelser og støder op til Sønderskoven.

Samspil og interaktion mellem klasser og aktiviter
Den nye tilbygning af læringsafsnittet til indskoling og SFO på Søndermarksskolen tager både i form og materialevalg afsæt i den eksisterende bygning. På den måde skabes der en ny helhed i byggeriet. Vi skaber faciliteter til et samlet indskolings- afsnit, der giver bedre muligheder for samspil og interaktion mellem klasserne og aktiviterne.

Fornyet FLow
Der er fokuseret på at skabe et godt og naturligt flow allerede fra ankomsten i huset. Som eksempel har vi bl.a arbejdet med at gøre garderoben til et garderobetorv - Stedet hvor der er rum og plads til et livligt leben i det daglige. Arbejdet med garderobetorvet som en aktiv zone giver samtidig plads til uforstyrrede og rolige arbejdzoner andre steder i bygningen. I indretningen er der arbejdet bevidst på at trække naturen indendøre bl.a i anvendelsen af træ som materiale - eksempelvis med synlige limtræsbjælker, trædøre samt i materialevalget til små nicher og opholdsmuligheder mv.

Inddragelse for at sikre de rigtige valg
Vi har i forløbet afholdt brugermøder med bygherre, teknisk personale, ledelse, det pædagogiske personale samt med arbejdsmiljø repræsentanter (verdensmål 5 + 16 + 17). Dette for at sikre at de rigtige beslutninger bliver truffet på det rigtige grundlag, så Søndermarksskolen kan være med til, på bedste vis, at danne rammen for mange børns dagligdag.

Tilbage til oversigt
bubble