Stensballeskolen

Fordelt over tre etaper er Stensballeskolens ældste bygninger, blevet gennemgribende ­renoveret, samt ombygget så etablering af multirum og ungdomsskole, i overdækket atriumgård, muliggøres. Renoverings- og ombygningssagen har haft afsæt i workshops før og under udførelse.

Læringsmiljøer for store og små
Stensballeskolens primære brugere drejer sig om lidt over 800 elever fordelt på 0. – 9. klassetrin, samt skolens tilknyttede lærere og pædagoger. Skolen har 3-4 spor, samt SFO1 og SFO2.

Skolen ligger tæt på Horsens Fjord og Nørrestrand, med gode udearealer og muligheder i nærområdet.

Skolens nye bygningsfysiske rammer understøtter stedet som en dynamisk, moderne og fremadrettet skole.

Arkitektur
Nye åbne og inviterende facader med mosaikker i grå nuancer samt dør- og vinduspartier i klare farver, afspejler et innovativt og kreativt miljø til børn.

Samtidig er facaderenoveringen imødekommende overfor lokalområdet. Farverne på døre og vinduer indikerer byggeriets afdelinger og bidrager til god wayfinding. Facaderne efterisoleres og beklædes med fibercementplader.

Det eksisterende tag, som består af bølgeeternit, demonteres og beklædes i stedet med listedækket tagpap. Tagrummet efter­isoleres herefter med papiruld.

Arbejdet er tilrettelagt og blev udført imens skolen var i drift.

 

Projektdata

ROLLE
Totalrådgiver og arkitekt

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Horsens Kommune

STØRRELSE
3.000 m²

CA. ANLÆGSSUM
20 mio.

OPFØRELSESÅR
Etape 1: 01.05.2016 - 01.08.2017
Etape 2+3: 01.10.2017 - 01.02.2019

ENERGIKLASSE
BR15

SAMARBEJDSPARTNERE
Ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen