Stensballeskolen, ungdomsklub

Stensballeskolen – etablering af ungdomsklub i eksisterende atriumgård

Det gamle fællesrum, et overdækket gårdrum ved udskolingens klasselokaler, er renoveret og indrettet til et fleksibelt fællesrum, som skal rumme undervisning i sproglige-, naturvidenskabelige-, samfundsvidenskabelige-, og kreative fag i skoletiden, samt ungdomsklub efter skoletid.

Det multifunktionelle og inspirerende fællesrum skaber opfordring til sociale relationer, på tværs af årgange.

Store ovenlyspartier tilhører en sammenkobling mellem ude og inde. I forbindelse med ungdomsklubben etableres et køkken.

Det nye fællesrum får en ny gulvbelægning, og integrerer de eksisterende depotrum til små nicher/grupperum. Nicherne er på denne måde en del af fællesrummet, og kan pga. skillevæggen, benyttes til flere formål.

Multirummet består af tre faste vægge i rummet, beklædt med trælameller og med læse/læringshuler. Herudover indrettes rummet med nyt fleksibelt inventar, bestående af reoler og siddemøbler på hjul. Reolerne kan desuden bruges som rumdeler ved flere forskellige aktiviteter. Integreret i reolkasserne er sofaer og siddemøbler, der kan benyttes af eleverne/ungdomsskolen til forskellige formål, som: spil, hygge, film og gruppearbejde.

Ungdomsklubben kan benytte en eller flere nicher/grupperum til opbevaring af TV, spil og bod udenfor ungdomsklubbens åbningstid.

”Ungdomsklubben” udgør skolens store, åbne, moderne og fleksible rum, som kan favne skolens mange forskellige aktiviteter og læringsrum i skoledagen, og samtidig være socialt omdrejningspunkt for skolens ældste elever udenfor skolens undervisningsskema.

Små nicher samt fleksible møbler imødekommer rummets varierende antal brugere, hvori der er mulighed for at etablere mindre og trygge børnemiljøer i institutionen. Inspirerende indretning og læringsmiljø bidrager til kvalitetsfuld undervisning.

Før og under udførelse har der været fokus på brugerinddragelse med aktiv deltagelse af lærere, elever og teknisk-administrativt personale.

 

Projektdata

ROLLE
Totalrådgiver og arkitekt

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Horsens Kommune

STØRRELSE
450 m²

OPFØRELSE
01.10.2017 – 29.03.2019