Stensballeskolen, ungdomsklub

Fordelt over tre etaper er Stensballeskolens ældste bygninger blevet gennemgribende renoveret og miljøsaneret. Derudover er Stensballeskolen blevet ombygget, med etablering af multirum og ungdomsskole i overdækket atriumgård. Stensballeskolen rummer ca. 800 elever fordelt på 0. – 9. klassetrin, samt skolens tilknyttede lærere og pædagoger. Skolen har 3-4 spor samt SFO1 og SFO2.

Etape 1+2: Miljøsanering af eksisterende bygninger

Nedbrydnings-, bortskaffelses- og renoveringsarbejdet på Stensballeskole forudsatte miljøsanering og miljøkortlægning af eksisterende byggematerialer.

Målet er at udfase brugen af bygningesrelateret kemi, som kan have en negativ påvirkning for miljø og brugere (verdensmål 3).  Skolens nye bygningsfysik understøtter stedet som en dynamisk, moderne og fremadrettet skole. Nye åbne og inviterende facader med mosaikker i grå nuancer, samt dør- og vinduespartier i klare farver, der afspejler et kreativt miljø til børn. Farverne på døre og vinduer indikerer byggeriets afdelinger og gør det nemt at finde rundt. Arbejdet er tilrettelagt og udført mens skolen var i drift.

Etape 3: multirum og Ungdomsklub

Etape 3 udgør etablering af ungdomsklub i eksisterende atriumgård. Det gamle fællesrum, et overdækket gårdrum ved udskolingens klasselokaler, er renoveret og indrettet til et fleksibelt fællesrum, som skal rumme undervisning i sproglige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og kreative fag i skoletiden, samt ungdomsklub efter skoletid.

Det nye fællesrum får en ny gulvbelægning og integrerer de eksisterende depotrum til små nicher/grupperum. Dette multirum består af tre faste vægge, beklædt med trælameller og med læse-/læringshuler. Herudover indrettes rummet med nyt fleksibelt inventar, bestående af siddemøbler og reoler på hjul, der desuden kan bruges som rumdeler ved flere forskellige aktiviteter. Integreret i reolkasserne er sofaer og siddemøbler, der kan benyttes af eleverne/ungdomsskolen til forskellige formål som f.eks.: spil, hygge, film og gruppearbejde.

Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase, er der taget stilling til et bæredygtigt energikoncept, som f.eks. udnyttelse af dagslys, samt stort fokus på minimalt vedligehold (verdensmål 7).

Brugerinvolvering

Renoverings- og ombygningssagen har haft afsæt i workshops før og under udførelse med aktiv deltagelse af lærere, elever og teknisk administrativt personale (verdensmål 5 + 16 + 17).  Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder, i form af integreret planlægning og designproces og involverende brugermøder med kommunal deltagelse.

Tilbage til oversigt
bubble