STJERNEN - Kristent Kulturhus og aktivitetscenter

Stjernen er et kultur- og aktivitetscenter, for aktiviteter i Indre Mission. Kulturcenteret lever op til de nutidige krav for forsamlingshuse, med musik øvelokaler, kreativt værksted, café, ungdomsklub og større sale med tilhørende scenefunktioner.

Multifunktionel bygning
Projektet på 1.900 m² er en helhedsbetragtning af byggeriet og de omkringliggende arealer, der både reflekterer tidens dynamik og samtidig er robust og tidsneutral. Bygningen har et markant facadeudtryk, der sikrer opmærksomhed omkring huset og dets virke. Samtidig er bygningen struktureret, som en enkel og fleksibel helhed, der giver en stor grad af samhørighed mellem husets funktioner.

Projektet er udformet som en kompakt kvadratisk bygning i 2 ½ etage. Bygningens primære funktioner er placeret i stueetagen. 1. sal indeholder en portnerbolig samt fleksible rum for indretning af boliger og kontorer.

Husets funktioner opdeles i ni centre: Ungdom, musik, børn, værksted, køkken, café og kontor. Centrene organiseres omkring bygningen atrium kaldet forum. Alle husets funktioner får på den måde direkte kontakt til både husets centrum og til det fri. Forum er husets torv og bygningens hjerte. Her foregår den daglige kontakt mellem husets brugere på tværs af tilknytning og ærinde.

Ét center én tagform
Husets fremtoning og arkitektoniske identitet er et resultat at funktionernes sammenstilling. Hvert af husets ni centre er repræsenteret i facaden ved en egen tagform. Den samlede facadeform kan således læses som en sammenlægning af de forskellige funktioner, der under ét tag udgør kulturcentret.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og Totalrådgiver

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Indre Mission

STØRRELSE
1.300 m²

OPFØRELSE
2008

ENERGIKLASSE
LEK 2015