STJERNEN - Kristent Kulturhus og aktivitetscenter

Kultur- og aktivitetscenteret Stjernen huser aktiviteter i Indre Mission Risskov i Aarhus. Kulturcenteret lever op til de nutidige krav for forsamlingshuse med musiklokaler, kreativt værksted, café, ungdomsklub og større sale med tilhørende scenefunktioner.

Multifunktionel bygning

Byggeriet og de omkringliggende arealer reflekterer både tidens dynamik og er samtidig robust og tidsneutral. Bygningen har et markant facadeudtryk, der sikrer opmærksomhed omkring huset og dets virke.

 

Bygningen er struktureret som en enkel og fleksibel helhed, der giver en stor grad af samhørighed mellem husets funktioner. Projektet er udformet som en kompakt, kvadratisk bygning i 2½ etage med de primære funktioner i stueetagen. 1. sal indeholder en portnerbolig, samt fleksible rum for indretning af boliger og kontorer. Husets funktioner opdeles i ni centre: Ungdom, musik, børn, værksted, køkken, café og kontor.

 

Centrene organiseres omkring bygningens atrium, kaldet ”forum”, som er husets torv og bygningens hjerte. Her foregår den daglige kontakt mellem husets brugere på tværs af tilknytning og ærinde. Alle husets funktioner får på den måde direkte kontakt til både husets centrum og til det fri.

Ét center én tagform
Husets fremtoning og arkitektoniske identitet er et resultat at funktionernes sammenstilling: hvert af husets ni centre er repræsenteret i facaden ved egen tagform. Den samlede facadeform kan således læses som en sammenlægning af de forskellige funktioner, der under ét tag udgør hele kulturcentret.

Udvidelse
I 2019 er skitsering af ny tilbygning til Stjernen samt etablering af boliger påbegyndt. Tilbygningen er placeret med respektfuld afstand til Stjernen, så hovedindgangen stadigvæk er synlig fra ankomstområdet. Tilbygningen forholder sig til Stjernen i form og materiale, uden dog at kopiere eller imitere den eksisterende bygning. Etageejendommene, som rummer boligerne, er placeret mod nord på grunden, hvor en ny ankomstvej fører forbi Stjernen til parkering tæt på boligerne. I mellemrummene mellem husene plantes æblelunde og anlægges haver, så området fremstår grønt og indbydende.

Tilbage til oversigt
bubble