Sveistrups Have - 65 almene boliger i fem punkthuse

Sveistrups Have i Vejen, et tidligere fabriksområde, omdannes til et almennyttigt boligområde med nye familielejligheder og nye udearealer. Projektet består af fem punkthuse i et samlet boligkompleks, hvor området længst mod vest åbner op for punkthusene, som opføres af privat bygherre.
Hvert punkthus består hver af 13 lejemål fordelt på fem etager.

Ved bebyggelse i fem plan sikrer vi effektiv arealanvendelse uden at gå på kompromis med kvaliteten af udearealerne. Byudviklingen foregår på en såkaldt ”brown field”, en tidligere industrigrund, hvor forurenet jord blev oprenset forud for byggeriet. I denne proces skaber vi gode økosystemer og skaber biodiversitet i området (verdensmål 15).

Alle lejligheder får terrasse, altan eller tagterrasse. I lejlighederne indtænkes diversitet og fleksibilitet, idet der tilsigtes ligestilling for alle, uden favorisering af specifikke grupper (verdensmål 5). På denne måde sikres de forskellige generationer og sociale lag at have mulighed for at bosætte sig i et bæredygtigt byområde (verdensmål 10). Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase er der taget stilling til bæredygtigt energikoncept, blandt andet via udnyttelse af dagslys, samt stort fokus på minimal drift og vedligehold (verdensmål 7).

I smukke omgivelser
Sveistrups Have er smukt placeret nær Vejen å og skov og samtidigt kun et stenkast til Vejen centrum. Vi gennemtænker inde- og udemiljø, så byggeprojektet får helhed. Bygherre, Boligselskabet HAB, samarbejder desuden med UdviklingVejen og Vejen Kommune om mulighederne for at binde området sammen med midtbyen så det fremstår som en helhed, med rekreative grønne områder. I helhedsplanen har vi udarbejdet naturlegeplads, samt defineret stiforbindelse langs Vejen å.

Tilgængelighed
Vi har stor fokus på uhindret og niveaufrie adgange samt øget tilgængelighed for brugerne, uanset alder samt mobilitets- eller funktionsnedsættelse, på alle etager (verdensmål 11). Handicapparkering og affaldshåndtering er tilegnet brugere med mobilitets- eller funktionsnedsættelse.

Brugerinddragelse
Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder, i form af integreret planlægning og designproces og involverende brugermøder (verdensmål 16 + 17).

Fremtidige etaper
Etape 2: 24 Boliger i 2 punkthuse i samme udformning og arkitektur som etape 1.

Etape 3: 12 Boliger i 4 etager og indpasset efter å-beskyttelseslinjer.

Tilbage til oversigt
bubble