Teglgårdshuset

Ombygning af psykiatrisk hospital til socialpsykiatrisk botilbud.

To afdelinger, to målgrupper
Teglgårdshuset retter sig mod mennesker med en psykisklidelse, som har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere. Teglgårdshuset består af to afdelinger. hhv. kaldet Teglgårdshuset og kollegiet, de to afdelinger henvender sig til to forskellige målgrupper.

Teglgårdshuset
Teglgårdshuset (hovedbygningen) er et længerevarende botilbud (§108) med plads til 16 beboere. Tilbuddet henvender sig til voksne mennesker med en sindslidelse, der samtidig har valgt at leve livet med et aktivt misbrug. Dobbeltdiagnosen kan medføre en adfærd, der ofte gør det vanskeligt at bo på et ”almindeligt” socialpsykiatrisk botilbud.

Kollegiet
Kollegiet er et midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud (§107) med 9 beboere fordelt i fire villaer. Tilbuddet har det mål med opholdet, at beboerne fastholdes eller styrkes i de kompetencer, der er nødvendige for at flytte til en anden egnet boform. I samarbejde med beboerne arbejdes der henimod, at man i løbet af 1 til 3 år bliver i stand til at flytte til en mere selvstændig boligform.

Opholdet kan i andre situationer ses som en afklarende fase, hvor det afklares om man er bedst hjulpet med at flytte til et længerevarende botilbud.

Hjemlige rammer og gode arbejdsvilkår
Målet for os er at skabe så hjemlige rammer som overhovedet muligt. Samtidigt er personalets arbejdsvilkår et utroligt vigtigt fokuspunkt.

Vores arbejdsopgaver
Projektet er 1. præmie i en konkurrence afholdt af Region Syddanmark. Ombygningen omfatter ombygning af Teglgårdsparken 6, 8, 10, 14, 36 og 44.

 

Projektdata

PROJEKT
Teglgårdshuset

TITEL
Teglgårdshuset

AREAL
1800 m²

BYGHERRE
Region Syddanmark

STATUS
Opført

ÅR
2014