Teglgårdshuset

Ombygning af psykiatrisk hospital til socialpsyki­atrisk botilbud med 25 almene boliger i Middelfart. Det psykiatriske hospital, Teglgårdsparken, har til huse i en ældre ejendom i Region Syddanmark. Ombygningen, renoveringen og fremtidssikringen af Teglgårdsparken omfatter hovedbygning, administration og kollegieboliger.

Hjemlige rammer
Teglgårdshuset retter sig mod mennesker med en psykisk lidelse, som har brug for støtte i hverdagen. Teglgårdhuset rummer patienter som kræver længerevarende (§108), samt midlertidigt botilbud (§107). Det eksisterende byggeri skal fremtidssikres for så vidt muligt den enkelte borgers, som den enkelte målgruppes behov, heriblandt med eget bad og toilet, samt køkkenmulighed. Målet for os er at skabe så hjemlige rammer som muligt, samtidigt med at personalets arbejdsvil­kår er et vigtigt fokuspunkt.

Hovedbygningen, oprindeligt opført i 1927, indeholder således 16 stk. 2-rums boliger, fællesfaciliteter, personale faciliteter, behandlingsrum og 1 stk. akutbolig. Afdelingen Kollegiet, oprindeligt opført i 1955, indeholder således 9 stk. 2 rums boliger, 1 stk. 1 rums akutbolig, fællesfaciliteter og vagtværelse, fordelt på 3 villaer.

Administrationsbygningen indeholder overordnet administration, møde-/aktivitetsrum, samtalerum og personalefaciliteter.

Tilbage til oversigt
bubble