Thorasdal - 75 almene boliger

Konkurrenceforslag

Projektet Thorasdal består af et 2-5 etagers boligbyggeri, centralt placeret i Hinne­rup. Byggeriet ligger i forbindelse med den centrale bydel mod vest, og det grønne landskab mod øst. Den todelte bygningskrop åbner sig op mod de grønne omgivelser, og med sin nedtrapning sikrer det u-formede byggeri en udsigt mod den grønne kile.

Thorasdal består af 75 boliger i varierende størrelser med et samlet etageareal på 6100 m2. Derudover er der i gårdrummet lavet parke­ring i terræn samt parkering i parterre med taghave. På begge byg­ninger er der lavet udendørs fællesarealer i form af to grønne tagter­rasser, mens der ligeledes indrettes uderum med orangeri på taget af parterre i terræn.

Projektet har fokus på at skabe gode alsidige boliger i varierende størrelser, der muliggør et bredt segment af beboere. Boligernes udformninger er tænkt enkle og fleksible, hvilket øger funktionaliteten og imødekommer alle slags brugere. Alle bo­ligerne er gennemlyste og kvadratmeterne er optimeret, med fokus på at begrænse fælles bruttoareal, til fordel for boligkvadratmeter.

Tilbage til oversigt
bubble