Thrigesvej - Ny Daginstitution

Konkurrenceforslag til byggeri af ny daginstitution på Thrigesvej i Haderslev. Institutionen rummer 120 børn og 34 medarbejdere, fordelt på 4 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper og 2 storbørnsgrupper. Bygningen er i 2 etager og har et samlet areal på 1350 m2.

Projektets hovedgreb tager udgangspunkt i en bygnings­krop i to etager, der placerer sig på grunden i overens­stemmelse med de nuværende bebyggede arealer. Bygningens facadeudtryk består af en facadebeklædning af mørke si­nusplader. Bygningens hjørner er rundet for at give bygningen et blødt, organisk udtryk. I facaderne er der brugt forskellige vinduesformater med mørk ramme. Alle vinduer er placeret i børnehøjde. Ved udvalgte vinduer er der tilført en farve ud fra en gennemgående farveskala. Den dominerende røde farve tilfører en identitet og genkendelighed til byg­ningen.

Ankomsten til institutionen sker via hovedindgangen mod øst, hvor parkeringsarealerne ligger. Her ankommer ansatte, børn og forældre ligeværdigt til huset og fordeler sig derefter ud på de to etager. Stueetagens fællesrum er bygningens hjerte. Det er her forældre og an­dre besøgende ankommer til institutionen og fornemmer livet i huset. Det er ligeledes fællesrummet, der danner rammen om leg og møder på tværs af grupper og aldre.

Uderummet er defineret ud fra de eksisterende træer og deres opdeling af uderummet.

Området er indrettet i zoner til hhv. stille leg og fordy­belse, vildere leg og løb. Nærzonen, tættest på huset er til fordybelse og stille lege, mens der i yderzonerne, mellem træerne er plads til den vildere leg og bevægel­se.

Tilbage til oversigt
bubble