Til- og ombygning samt renovering, Volvo Entreprenørmaskiner A/S

Volvo Entreprenørmaskiner A/S, førende international producent af førsteklasses entreprenør materiel, har til huse i kombineret domicil- og lagerbyggeri. Til- og ombygning, samt renovering opføres og udføres, imens eksisterende byggeri vil være i fuld drift.

Nyopførelse af koldhal, tilbygning af administration, forbedrede udearealer, samt renovering af både hovedindgang og eksisterende administrationsdel, skal optimere arbejdsmiljø og fremtidssikre Volvo Entreprenørmaskiner A/S.

Renovering af hovedindgang
For bedre indeklima i receptionsområde fjernes eksisterende vindfang ligesom facadeparti suppleres, hvortil nyt fremtidssikret vindfang tilføjes. Indretning og flow ved hovedindgang forbedres, så arbejdsmiljø og helhedsoplevelse som kunde forhøjes.

Renovering administration
I eksisterende bygning skal renovering af administrationsområde sikre forbedret kontormiljø og pladsoptimering, samt mulighed for telefon/stillerum. På 1. sal arbejdes med renovering af møderum samt udvidelse af bygningens eksisterende kantine.

For at skabe sammenhæng mellem eksisterende og renoverede områder arbejdes der med glaspartier, som også tilgodeser optimal mængde dagslys i møde- og kantineområde.

Tilbygning administration
Ny tilbygning mod sydvest skabes i sammenhæng med eksisterende administration. Den nye administrationsdel tilegnes 27 kontorpladser i åbent kontorfællesskab, med adgang til toilet, kopi- og telefon-/stillerum.

Ny koldhal
Ny koldhal mod nordvest skabes i sammenhæng med eksisterende lager, som suppleres med ovenlys og røgventilation.

Udearealer
Med henblik på forbedret samspil med omkringliggende udearealer har vi udarbejdet cykelparkering i forlængelse med ny tilbygning, hvor tagparti udnyttes til terrasse med indgang fra kontormiljø og eksisterende trapperum på 1. sal.

Tilbage til oversigt
bubble