Til- og ombygning samt renovering, Volvo Entreprenørmaskiner A/S

Volvo Entreprenørmaskiner A/S, førende international producent af førsteklasses entreprenør materiel, har til huse i kombineret domicil- og lagerbyggeri. Til- og ombygning samt renovering opføres og udføres, imens eksisterende byggeri vil være i fuld drift.

Nyopførelse af koldhal, administrations tilbygning, forbedrede udearealer samt renovering af både hovedindgang og eksisterende administrationsdel, skal optimere arbejdsmiljø og fremtidssikre Volvo Entreprenørmaskiner A/S.

Renovering af hovedindgang
For bedre indeklima i receptionsområde fjernes eksisterende vingfang, facadeparti suppleres hvortil nyt fremtidssikret vingfang tilføjes. Indretning og flow ved hovedindgang forbedres, så arbejdsmiljø og helhedsoplevelse som kunde forhøjes.

Renovering administration
I eksisterende bygning skal renovering af administrationsområde sikre forbedret kontormiljø, pladsoptimering samt mulighed for telefon/stillerum. På 1. sal arbejdes med renovering af møderum samt udvidelse af bygningens eksisterende kantine.

For at skabe sammenhæng mellem eksisterende og renoverede områder, arbejdes der med glaspartier, som også tilgodeser optimal mængde dagslys i møde- og kantineområde.

Tilbygning administration
Ny tilbygning mod syd-vest, skabes i sammenhæng med eksisterende administration. Den nye administrationsdel tilegnes 27 kontorpladser i åbent kontorfællesskab, med adgang til kopi, toilet og telefon/stillerum.

Ny koldhal
Ny koldhal mod nord-vest, skabes i sammenhæng med eksisterende lager. Hallen suppleres med ovenlys med røgventilation.

Udearealer
Med henblik på forbedret samspil med omkringliggende udearealer, har vi udarbejdet cykelparkering i forlængelse med ny tilbygning, hvor tag parti udnyttes til terrasse, med indgang fra kontormiljø og eksisterende trapperum på 1. sal.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt, projektering samt fagtilsyn

ENTREPRISE
Totalentreprise

BYGHERRE
Volvo Entreprenørmaskiner A/S

STØRRELSE
Tilbygning: 650 m²
Ny koldhal: 155 m²
Renovering: 370 m²
Terrasse og cykelskur: 100 m²
I alt: 1.275 m²

Opførelsesår
15.09.2019 – 15.06.2020

SAMARBEJDSPARTNERE
Egil Rasmussen A/S
MOE A/S