Travcenter

Disponeringen af travcentret er klar og overskuelig og materialevalget enkelt. Der er tilstræbt en fremtoning som sikrer at bygningerne fremstår nutidige via en enkel og stilsikker bearbejdning af bygningskroppe og materialer.

Bygningens krystallinske karakter er med til at inddrage beskueren så oplevelsen af om man er inde eller ude delvist ophæves.

I og med at facaden mod banen forskydes, opstår der nicher som vil give læmuligheder såfremt man vælger at betragte løbet fra det fri.

Fra de velproportionerede cafeteria og restaurantarealer, er der mulighed for at træde ud i det fri på terrasser, hvorfra man igen kan følge væddeløbene.

Logistisk ligger de administrative arealer i umiddelbar nærhed af banen, men separeret med egen indgang fra parkeringssiden.

Bygningen er udformet med en ryg med servicefunktioner, som vender væk fra travbanen. Facaden mod travbanen er åben så der overalt skabes bedst muligt udsyn.

Fra såvel p-siden som fra banesiden er der ankomst til Pitstoplokalet så spillemuligheder er tilgængelig selvom det ikke er på en løbsdag.

I facaderne er der tænkt brystninger, som kan indeholde reklamer som kan være indtægtsgivende.

 

Tilbage til oversigt
bubble