Udvidelse af Egebjergskolen

Arkitektonisk kvalitet - med respekt for konteksten.

Den nye udvidelse markerer et nyt kapitel for Egebjergskolen. Skolen har en tydelig historik, karakteriseret ved knopskydninger, der vidner om en årlang vækst og udvikling i lokalsamfundet. Den arkitektoniske vision er at skildre mødet med en ny tid for skolen. Det ses både i et tidssvarende materialevalg og et udtryk, der understreger bygningens relevans.

Tilbygningens formsprog er en nyfortolkning af de eksisterende længe- og tagformationer, som i dag danner en lang facade ud mod Egebjergvej. Ved at vinkle det nye volumen, respekteres den eksisterende bygningsfacade og dens udkig, og der skabes en mellemliggende grøn kile til ophold og med plads til møder på tværs af klassetrin.

Tilbage til oversigt
bubble