Vesterparken

For Faaborg-Midtfyn Kommune har vi varetaget totalrådgivningen på Vesterparken Daginstitution. Der er tale om en gennemgribende omstrukturering og renovering samt tilbygning med et nyt samlingsrum - Hjerterummet. 


Vi skaber miljøer for leg og læring
Som en del af den store omorganisering har Vesterparken fået et nyt samlingsrum – Hjerterummet. I det nye fælles hjerterum møder og spejler de mindste børn sig i de større børn og omvendt. Her er der plads til fælles samlinger og muligheden for at styrke fællesskabet. Forældresamarbejdet med institutionen foregår også i vid udstrækning her, hvor der er mulighed for et tæt samvirke med specielt børn og forældre med sociale og sproglige udfordringer. Et nyt åbent køkken ligger i forbindelse med fællesrummet, så børnene kan være en del af madlavningen og hjælpe til, når der skal snittes grøntsager eller bages boller. 

Hjerterummet erstatter et tidligere gårdrum og lukkes med en ny ydervæg i gule sten. Den nye disponering af børnehaven optimerer fordelingen af medarbejderressourcerne, grundet større overskuelighed og bedre mulighed for at skabe mindre læringsmiljøer, der knytter sig til de mange typer af læringstemaer. 

I byggeriet er der fokus på at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt og undgår overflødig spildplads. Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder i form af integreret planlægning og designproces og involverende brugermøder med kommunal deltagelse Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase har der været stort fokus på minimal drift og vedligehold. 


Organisering og renovering
I forbindelse med renovering af Vesterparken sker der en omfattende omorganisering af husets flow og funktioner. Alle personalefaciliteter er blevet omstruktureret og samlet, så de enkelte pædagoger kan varetage flere funktioner på samme tid fra samme område af huset.

De enkelte garderober er samlet til én stor garderobe og vi har ved hjælp af workshops forestået ideoplæg og input til ny indretning og inventar. Vesterparken var en gammel og meget medtaget institution og derfor har det også været nødvendigt med en omfattende renovering af alle indvendige overflader. Dette indebærer udskiftning af gulve, lister, døre, lofter, samt puds på vægge. Derudover er der blevet væltet nogle vægge og opsat nye, så de nytænkte funktioner kan fungere helt optimalt i dagligdagen.

Tilbage til oversigt
bubble