Vestre skole

Ombygning, pædagogisk opdatering og gennemgribende renovering af Vestre Skole i Middelfart, indebærer blandt andet lokaler til kreative fag, en moderniseret indskoling, elevator, 10. klasse, madværksted og musiklokale.

Middelfart kommunes vision er at integrere skolens fysiske rammer med folkeskole, foreningsliv, erhvervsliv og kulturlivet i lokalområdet. Vestre skole vil blive et naturligt, kulturelt samlingspunkt for byens borgere.

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland koordinerer byggesagen under hele forslags-, projekterings- og udførelsesfasen, samt aflevering og 1 årsgennemgang og idriftsættelse.

Eksisterende byggeri
Vestre Skole er en kompakt byskole, bestående af fire større fritliggende bygninger placeret på et meget lille areal med forholdsvis begrænsede udearealer til følge. Den ældste del af skolen består af to oprindelige skolebygninger, grundlagt i 1896 og 1908. Bygningerne er i 1969 sammenbygget med en mellembygning. Umiddelbart vest herfor ligger samlingssalen, en fritliggende bygning opført i 1929. I 1956 er der, med facade mod Søndergade, opført endnu en fritliggende bygning i 2/3 etager.

Nye læringsrum
Vi vil skabe inspirerende, trygge og differentierede læringsmiljøer, der udfordrer alle børn. Vi vil designe, styre og gennemføre en brugerproces, der sikrer optimale fremtidssikrede rammer for børn og unges dannelse, udvikling og læring, herunder bringer nyeste viden i spil fx omkring indretning med lærings- og aktivitetszoner. Vi skal, i samarbejde med brugergrupperne, arbejde med hvordan de fysiske rum, organiseringen og den pædagogiske praksis bedst muligt kan spille sammen om at skabe et optimalt læringsmiljø.

Tilgængelighed
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland arbejder med niveaufrie adgange, og tilgængelighed i alle bygninger. Niveaufri adgang sikres ved etablering af to elevatorer, der placeres i skolegården, samt liftforbindelse indvendigt.

Klima
Skolen skal fremstå som en bæredygtig, grøn og innovativ skole med nye moderne og grønne tiltag. Derudover vil der blive implementeret et moderne, og spændene uderum som byens borgere vil kunne drage nytte af - det nye klimatorv vil indeholde en grøn klimavæg, som skal underbygge skolens vision om, at være en inovativ og bæredygtig skole. Fra biologi og kemi lokale udvikles udvendige læringsrum til ”smallscale” forsøg med bl.a. vand, vind og sol.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt, totalrådgiver, byggeledelse og fagtilsyn

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Middelfart Kommune

ADRESSE
Søndergade 41, 5500 Middelfart

STØRRELSE
5.040m² fordelt på fire bygninger

OPFØRELSESÅR
2020 -

SAMARBEJDSPARTNERE
MOE A/S, Learningspaces v/ Winie Ricken, Green Sustainable Landscape ApS.