Vestre skole

Denne ombygning, pædagogiske opdatering og gennemgribende renovering af Vestre Skole i Middelfart, indebærer bl.a. lokaler til de kreative fag, en moderniseret indskoling, lokaler til 10. klasse, et madværksted, et musiklokale og elevator.

Middelfart kommunes vision er at Vestre Skole vil blive et naturligt og kulturelt samlingspunkt for byens borgere, ved at integrere lokalområdets folkeskole, foreningsliv, erhvervsliv og kulturliv indenfor skolens fysiske rammer.

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland koordinerer projektet under hele forslags-, projekterings- og udførelsesfasen, samt aflevering, idriftsættelse og 1 års gennemgang.

Eksisterende byggeri
Vestre Skole er i sit udgangspunkt en kompakt byskole, bestående af fire fritliggende bygninger placeret på et relativt lille areal, med begrænsede udearealer dertil.

To oprindelige skolebygninger, grundlagt i hhv. 1896 og 1908, udgør den ældste del af skolen og blev i 1969 bygget sammen med en mellembygning. Vest herfor ligger en fritliggende bygning fra 1929 som udgør samlingssalen, og i 1956 blev en sidste bygning tilføjet skolen med facaden mod Søndergade.

Nye læringsrum
I forbindelse med renoveringsprojektet, vil vi skabe inspirerende, trygge og differentierede læringsmiljøer, der kan bidrage til børns faglige og sociale udvikling. Vi vil designe, styre og gennemføre en brugerproces, der danner optimale og fremtidssikrede rammer for skolens børn og unge. Det vil vi bl.a. ved at indrette arealerne med lærings- og aktivitetszoner, der bidrager til dannelse, læring og udvikling, med udgangspunkt i nyeste viden indenfor området. For at skabe det optimale læringsmiljø vil vi, i samarbejde med brugergrupper, arbejde med hvordan de fysiske rum, organiseringen heraf og den pædagogiske praksis bedst muligt kommer i spil.

Tilgængelighed
Der arbejdes med niveaufrie adgange og ubesværet tilgængelighed i alle bygninger. For at komme fra etage til etage etableres to elevatorer i skolegården, som sammen med en indvendig liftforbindelse, sikrer den lette adgang for alle brugere.

Klima
Gennem moderne og grønne tiltag, bliver Vestre Skole etableret som en bæredygtig og innovativ skole. F.eks. vil der fra biologi- og kemilokaler være adgang til udendørs læringsrum, hvor eleverne kan foretage smallscale forsøg med bl.a. vand, vind og sol. Byens borgere vil desuden kunne drage nytte af det moderne og spændende uderum, der implementeres på skolens område. Dette nye klimatorv vil indeholde en grøn klimavæg, som underbygger visionen om en bæredygtig og innovativ skole.

Tilbage til oversigt
bubble