Vimmelskaftet

Vimmelskaftet betones særdeles af at facadeudtrykkets opdeling og rytme i et moderne formsprog, kombineret med mere traditionelle løsninger, modsvarer nabobebyggelserne. Arkitekterne havde fokus på at tilpasse lejlighederne til den skrånende grund som bygningen er placeret på.

Historien for området
Vimmelskaftet har frem til i dag været et arbejderkvarter hvor beboerne i kvarteret har haft stærke relationer til malteriet og tobaksproduktionen i nærområdet. Tidligere har området omkring Vimmelskaftet været et kraftfelt med hensyn til handel og vandel. I kraft af sin demografiske kontinuitet har kvarteret beholdt en stærk og umiskendelig autenticitet, hvor man ikke er i tvivl om de lokalhistoriske vingesus. Man har haft et skæbnefællesskab hvor faktorer som armod og bevidsthed om klasseskel har leveret en sammenholdskraft blandt beboerne.

 

Arkitekturen
Projektet forbinder fortid, nutid og fremtid ved at bruge elementer og temaer, der sikrer bebyggelsen en plads i lokalhistorien. Således fremstår bebyggelsens ydre som en integreret, men dog med en markant og selvstændig volumen. Husene byder på et rigt og varieret spil af lys og skygge og stoflige spændingsfyldte kontraster og detaljer, som man kender det fra kvarteret.  Facaderne fremstår som en facetteret forskydning af facadeplanet i flere lag: altanbrystninger, facademure, samt karnap- og glasflader.

 

Lejligheder til de studerende
Bebyggelsen rummer 13 almindelige udlejningsboliger, der varierer i størrelse fra 50 m2 til 130 m2 - alle med adgang fra gårdsiden. Størrelsen på lejlighederne appellerer til en social diversitet, da de mindste lejligheder vil tiltrække et yngre klientel – typisk studerende - mens et mere modent klientel formodes at ville benytte de større lejligheder.

Det bagvedliggende gårdrum er udformet som en rummelig plads med parkeringsmulighed for alle boliger.

Bygningsvolumet er i 2½ etage og i tagfladen er der indarbejdet individuelle tagterrasser, som er orienteret mod syd med udsyn over byens tage, mens lejlighederne i stueplan har et grønt areal i forbindelse med ankomsten.

Materiale- og farvevalg understøtter det arkitektoniske hovedmotiv: facademure er udført i blank tegl fra Petersen Tegl i en rødlig nuance; vinduespartierne er malet træ og karnapperne indklædt i kobber. Tagene er beklædt med rødt vingetegl.

Tilbage til oversigt
bubble