Vimmelskaftet

Vallentin Hauglands vinderforslag fremhæves af dommerkommiteen for dets fine indpasning i området. I særdeleshed betones, at facadeudtrykkets opdeling og rytme i et moderne formsprog, kombineret med mere traditionelle løsninger, modsvarer nabobebyggelserne. Derudover vurderer dommerkommiteen projektet til at være det bedste, da tilpasningen til den skrånende grund er optimal og at den samlede arkitektoniske løsning, giver et kvalificeret bud på et moderne byhus med mere traditionelle kvaliteter.

Historien for området
Vimmelskaftet har helt op til i dag været et decideret arbejderkvarter. Beboerne i kvarteret har haft stærke relationer til malteriet og tobaksproduktionen i nærområdet. Endnu tidligere har området omkring Vimmelskaftet været et kraftfelt med hensyn til handel og vandel.

I kraft af sin demografiske kontinuitet, har kvarteret beholdt en stærk og umiskendelig autenticitet hvor man ikke er i tvivl om de lokalhistoriske vingesus. Man har haft et skæbnefællesskab hvor faktorer som armod og bevidsthed om klasseskel har leveret en sammenholdskraft blandt beboerne.

Arkitekturen
Projektet linker fortid, nutid og fremtid sammen ved at bruge elementer og temaer der sikrer bebyggelsen en plads i lokalhistorien. Således fremstår bebyggelsens ydre som en integreret men dog markant og selvstændig volumen. Husene byder på et rigt varieret spil af lys og skygge og stoflige spændingsfyldte kontraster og detaljer, som man kender det fra kvarteret.

Facaderne fremstår som en facetteret forskydning af facadeplanet i flere lag: altanbrystninger, karnapflader, facademure og glasflader.

Bebyggelsen rummer almindelige udlejningsboliger, der varierer i størrelse fra 50 m² til 130 m², alle med adgang fra gårdsiden. Størrelsen på lejlighederne appellerer til en social diversitet da de mindste lejligheder vil tiltrække et yngre klientel – typisk studerende. Hvorimod et mere modent klientel formodes at ville benytte de større lejligheder.

Det bagvedliggende gårdrum er udformet som en rummelig plads indeholdende parkeringsmulighed for alle boliger. Bygningsvolumnet er i 2 ½ etage og i tagfladen er der indarbejdet individuelle tagterrasser som er orienteret mod syd med udsyn over byens tage. Lejlighederne i stueplan har derimod et grønt areal i forbindelse med ankomsten. 

Materiale- og farvevalg understøtter det arkitektoniske hovedmotiv: facademure er udført i blank tegl fra Petersen Tegl i en rødlig nuance, vinduespartierne er af malet træ og karnapperne indklædes i kobber. Tagene beklædes med rødt vingetegl.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og Totalrådgiver

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Preuthun Family

STØRRELSE
1100 m²

OPFØRELSE
2010

ENERGIKLASSE
BR 10