Historie

Arkitektfirmaet Vallentin og Haugland blev startet i 2006. Firmaet ejes og drives af Bent Vallentin og Bo Haugland Andersen. Begge indehavere har mange års erfaring fra arkitektbranchen, og fungerer som censorer ved eksamener på flere byggetekniske uddannelser. 

Tegnestuen ligger placeret i Horsens' gamle nyrestaurerede arresthus - Tinghuset. En bygning som, i Horsens´ absolutte centrum, signalerer historie, soliditet, og høj håndværksmæssig kvalitet. Huset summer af liv fra andre kreative virksomheder. Altsammen noget som virker befordrende, for den kreative proces vi lever i.

Tegnestuen har igennem tiden markeret sig som solidt funderet i en designkultur, som konsekvent bæres med gennem alle byggeriets faser.

Tegnestuens medarbejdere tilstræbes inddraget i alle projekteringsprocesser. Det er vigtigt for os, at alle føler et arkitektonisk ansvar. Dette gælder lige fra skitseringsarkitekten til byggelederen.

"En bygning er først organisk, når det ydre og indre står i samklang med hinanden, når begge dele harmonerer med det givne formål og det givne landskab og tidspunktet for opførelsen."
Frank Lloyd Wright (arkitekt, 1867-1959)

   

 

 

 

bubblemedia