Ydelser Ydelser

Ydelser

Vallentin Haugland har i udpræget grad været en aktiv medspiller når det drejer sig om tilblivelsen af mange private og offentlige byggerier. Grundlaget for vores arbejdsproces er, at det altid skal i et nært og loyalt samarbejde, både udadtil og indadtil, med bygherre og øvrige rådgivere.

Hos os gennemføres et projekt ikke som en individuel præstation. Vi styrer hele tiden hen mod en proces, hvor alle accepterer og anerkender et fælles design- og kvalitetsmæssigt mål. Vi indgår altid i en fordomsfri dialog og er derfor meget afhængige af et fælles udgangspunkt, et fagligt fundament, som skal opfattes som vores arkitektoniske ståsted.

Tegnestuen har mange års erfaring med komplekse opgavestillinger. De ledende personer i firmaet har fungeret som sagsarkitekter og projektledere ved opgaver for såvel private som offentlige bygherrer i ind- og udland.

Vi er en sammensætning af arkitekter, konstruktører byggeøkonomer og grafiske medarbejdere, og kan således bidrage med den nødvendige professionalisme og rådgivning fra den helt tidlige fase ti aflevering af projekt.

Den kreative proces

Tegnestuens kreative afdeling er ansvarlig for de æstetiske overvejelser i bryggeprocessen. De varetager de arkitektoniske og kreative opgaver, samt udarbejder præsentationsmateriale og grafisk layout.

Gennem grundig kontekstanalyse og brugerinddragelse omsættes funktionelle visioner til velfungerende æstetik. Vores arkitekter kan bistå hele den æstetiske proces, lige fra idé og udvikling til skitsering og visualisering. Med respekt for projektets oprindelige vision, skabes et rum for æstetisk udvikling i tæt samarbejde med bygherren.

Professionel rådgivning

Professionel rådgivning er et naturligt område for vores tegnestue at beskæftige sig med. Vi er en tegnestue som har beskæftiget sig med mange forskelligartede projekttyper. Tegnestuens kernemedarbejdere har i mange år beskæftiget sig med rådgivning fra de helt tidlige faser, og helt frem til afleveringen af projekterne.

Som professionelle rådgivere præsenterer vi bygherren for et veldokumenteret beslutningsgrundlag. Vi er omdrejningspunktet for kontakten mellem bygherre, rådgivere, entreprenører, leverandører og driftspartnere i en optimal samarbejds- og organisationsstruktur.

Vi har erfaring i alle discipliner fra både små og store projekter.

Man kan opsummere vores professionelle rådgivning til at være procesledelse, projektledelse, projekteringsledelse,
byggeledelse og driftsledelse fra ide- til driftsfase gennem program, dispositionsforslag, projektforslag,
hovedprojekt, udførelse og drift.

bubble