Ydelser

ARKVH har i udpræget grad været en aktiv medspiller når det drejer sig om tilblivelsen af mange private og offentlige byggerier. Grundlaget for vores arbejdsproces er, at det altid skal  i et nært og loyalt samarbejde, både udadtil og indadtil, med bygherre og øvrige rådgivere.

Hos os gennemføres et projekt ikke som en individuel præstation. Vi styrer hele tiden hen mod en proces, hvor alle accepterer og anerkender et fælles design- og kvalitetsmæssigt mål. Vi indgår altid i en fordomsfri dialogg  er derfor meget afhængige af et fælles udgangspunkt – et fagligt fundament - som skal opfattes som er vort arkitektoniske ståsted.

Tegnestuen har mange års erfaring med komplekse opgavestillinger. De ledende personer i firmaet har fungeret som sagsarkitekter og projektledere ved opgaver for såvel private som offentlige bygherrer i ind- og udland.

Vi er en sammensætning af Arkitekter, Konstruktører og Byggeøkonomer, og kan således bidrage med den fornødne professionalisme og rådgivning fra konkurrence til aflevering af projektet.

Vi har stor erfaring med de komplekse problemstillinger der ligger i projektering og styring af almene boliger og boliger til handicappede, samt lavenergibyggeri.

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning er et naturligt område for vores tegnestue at beskæftige sig med. Vi er en tegnestue som har beskæftiget sig med mange forskelligartede projekttyper. Tegnestuens kernemedarbejdere har i mange år beskæftiget sig med rådgivning fra de helt tidlige faser, og helt frem til afleveringen af projekterne.

Som bygherrerådgivere præsenterer vi bygherren for et veldokumenteret beslutningsgrundlag.Vi er omdrejningspunktet for kontakten mellem bygherre, rådgivere, entreprenører, leverandører og driftspartnere i en optimal samarbejds- og organisationsstruktur.

Vi har erfaring i alle discipliner fra både små og store projekter.

Man kan opsummere vores bygherrerådgivning til at være procesledelse, projektledelse, projekteringsledelse,
byggeledelse og driftsledelse fra ide- til driftsfase gennem program, dispositionsforslag, projektforslag,
hovedprojekt, udførelse og drift.

Vores tegnestuehverdag bringer vi videre ind i bygherrerådgivningen. Vi har stor erfaring med de komplekse problemstillinger der kan ligge i projektering og styring af alle typer projekter. 

bubblemedia