Tre plejecentre i Billund kommune

Renovering af Engbo, Fynsgade Plejecenter samt Heinsvig Plejecenter

For Billund Kommune, varetager Arkitektfirmaet Vallentin Haugland arkitekt­rådgivning for renovering af Engbo, Fynsgade Plejecenter og Hejnsvig Plejecenter i henholdsvis Grindsted, Grindsted og Hejnsvig. Der er blandt andet tale om ændringer til udbedring af forholdene for sygeplejen, køkkenpersonale og beboere, hvor der i øjeblikket er et ønske om at forbedre og optimere de nuværende forhold.

Plejecenter Engbo
Ejendommen består af den oprindelige bygning fra 1950, og de tilstødende tilbygninger fra 1992. Ældrecenteret anvendes af plejepersonale og indeholder 17 ældreboliger samt et serviceareal, køkken og administrations afsnit.

Der projekteres med en ny planløsning for seks boliger. Nuværende adgangsforhold fra fællesarealet forbedres, således at det er muligt at tilgå boligen med hospitalssenge, store EL-kørestole og andre hjælpemidler. Eksisterende bad/wc i de seks boliger ombygges, af hensyn til arbejdsmiljø. Optimering af køkkendepot samt udbedring og fremtidssikring mod tilbagevendende fugtskader i kælderarealer. Der etableres et overdækket areal med kørefast underlag i forbindelse med dagligstue. Der etableres direkte adgang.

Fynsgade Plejecenter
Plejecentret er opført over to omgange. Den oprindelige del er opført i 1970 og senere udvidet i 1994, samt renoveret i 1996. Ejendommen er indrettet med 35 boliger, tre aflastningsstue og to daghjem. Der er fælles spise- og opholdsstuer, som benyttes af både beboere og personale.

Arkitektarbejdet omfatter blandt andet etablering af nye omklædningsfaciliteter, nye anretterkøkkener i fire dagligstuer, udskiftning af loft i stor spisestue, renovering af produktionskøkken med henblik på arbejdsmiljø, etablering af udestue, etablering af overdækket areal, renovering af to aflastningsboliger samt landskabsmæssige forbedrede forhold ved dobbeltcykler.

Eksisterende opholdsrum renoveres, udvides og indrettes med tanke på hjemlighed, for at imødekomme beboerne. ”Stjerneskuddet og Solstrålen” fungerer i dag som daghjemstuer. I forbindelse med ”Solstrålen” etableres der havestue på ca. 30m². Ved daghjemstue ”Stjerneskuddet” etableres ca. 20m² overdækket areal til udeophold.

Hejnsvig Plejecenter
Ejendommen består af flere bygningsafsnit, hvor det oprindelige er fra 1940. Dette bygningsafsnit er i flere etager. Arkitektarbejder omfatter blandt andet omklædningsfaciliteter, depotrum, værksted, spisestue, hvilerum, handicaptoilet og baderum, opholdsstuer samt sygeplejeklinik. Det nuværende køkken i hovedbygningen er nedslidt, i køkkenet er der pladsmangel og uhensigtsmæssig indretning. Der etableres et nyt køkken i hovedbygningen, stueplan. I forbindelse med køkkenet etableres et mindre kølerum, frostrum, depot og kontorarbejdsplads for køkkenpersonalet.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

BYGHERRE
Billund Kommune

STØRRELSE
Plejecenter Engbo: ca. 1000 m²
Fynsgade Plejecenter: ca. 1000 m²
Hejnsvig Plejecenter: ca. 1000 m²

I alt: ca. 3000 m²